0
Biuro syndyka sprzeda należności masy upadłości
User

44000.00 zł

Biuro syndyka sprzeda należności masy upadłości

Syndycy.com.pl, Warszawa, mazowieckie, Poland Data publikacji: Czerwiec 1, 2020

Syndyk masy upadłości W.M. Meat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.
Cena wywoławcza: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
Informacje na temat sprzedawanych należności oraz ich zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. (adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).
Szczegółowy regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie i na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18 czerwca 2020 r., godz. 13:00, w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

  Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą


  Komentarze

   Skomentuj (spam oraz obraźliwe wiadomości zostaną usunięte)

   Biuro syndyka sprzeda należności masy upadłości

   44000.00 zł
   226394555
   Syndycy.com.pl, Warszawa, mazowieckie, Poland

   Biuro Syndyka

   Published date: Czerwiec 1, 2020

   Views: 83

   Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
   Kontakt Regulamin