0
User DorotheaM30

Profil DorotheaM30


Profile

  • Full name: DorotheaM30
  • Adress: Viale Ippocrate 117
  • Miejsce: Borzymy, świętokrzyskie, Italy
  • Telefon: MeXXXX
  • Landline: 0336 508XXXX
  • Fax: 0336 508XXXX
  • Strona www: http://cheappsychics.top/
  • User Description: My name's Anneliese Lampe but everybody calls me Anneliese. I'm from Italy. I'm studying at the high school (1st year) and I play the Saxhorn for 6 years. Usually I choose music from the famous films :D. I have two brothers. I like Ice hockey, watching movies and Videophilia (Home theater). Here's more in regards to affordable psychics have a look at the internet site.

Najnowsze ogłoszenia

Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Jak zarządzać galerią handlową? Regulamin Jak zarządzać galerią handlową?