0
User


Umowa deweloperska a umowa rezerwacyjna - czym się różnią?

 

 

Chcąc kupić mieszkanie od dewelopera, warto nastawić się na to, że jednym z kroków będzie podpisanie umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej. Wiele osób używa tych nazw zamiennie, natomiast warto wiedzieć, że są to dwie różne umowy. W jakich przypadkach podpisuje się umowę deweloperską a w jakich umowę rezerwacyjną?

Czym różni się umowa deweloperska od rezerwacyjnej?

Nowe mieszkania w Brzegu, a także wielu innych miejscowościach cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nabywców. Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na przestronnym wnętrzu i praktycznym układzie pomieszczeń. W zależności od tego, na jakim etapie jest budowa mieszkania, a także w zależności od tego czy deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę prawa własności czy jedynie do wyłączenia ze sprzedaży określonego lokalu, nabywca musi podpisać umowę deweloperską lub rezerwacyjną.

Umowa deweloperska

W przypadku kiedy mieszkania w ramach danej inwestycji nie zostały jeszcze dopuszczone do użytkowania, nabywca lokalu musi podpisać umowę deweloperską. W ramach takiej umowy deweloper po zakończeniu inwestycji zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu, a nabywca do zapłaty ustalonej wcześniej ceny. Zarówno deweloper jak i nabywca zobowiązują się również do podpisania umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, co najczęściej następuje dopiero po zakończeniu inwestycji.

Umowa rezerwacyjna

Gdy budowa bloku czy innego obiektu, w ramach którego mają zostać wybudowane mieszkania jeszcze się nie rozpoczęła, nabywca lokalu chcąc go zarezerwować musi podpisać umowę rezerwacyjną. To da mu gwarancję, że do czasu przeniesienia prawa własności, ten zostanie wyłączony ze sprzedaży, a co za tym idzie, mieszkanie nie zostanie nabyte przez nikogo innego.

W ramach umowy rezerwacyjnej deweloperzy najczęściej zobowiązują się zarezerwować lokal w zamian za tak zwaną opłatę rezerwacyjną. Ta może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Istotną informacją jest, że jeśli nabywca wycofa się z zakupu nieruchomości, opłata rezerwacyjna (w całości lub w części) przepada na rzecz dewelopera. Odwrotnie dzieje się w przypadku, kiedy ze sprzedaży wycofa się deweloper. Opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona nabywcy również w przypadku, kiedy deweloper nie spełni pozostałych warunków wynikających z umowy.

Najpierw rezerwacyjna, później deweloperska

Umowa rezerwacyjna daje nabywcy jedynie gwarancję rezerwacji. Jeśli ten chce być pewny, że deweloper w późniejszym czasie dokona przeniesienia własności, musi podpaść umowę deweloperską. Właśnie dlatego jednym z warunków, jakie mogą być zawarte w umowie rezerwacyjnej oprócz wniesienia opłaty rezerwacyjnej jest zobowiązanie do zawarcia umowy deweloperskiej. Jeśli nabywca nie podpisze jej z konkretnego powodu, na przykład kiedy nie otrzyma kredytu hipotecznego, może starać się o zwrot przynajmniej części wniesionych środków. Warto zadbać o to, żeby umowa precyzyjnie wskazywała w jakich przypadkach opłata rezerwacyjna jest zwracana nabywcy, a w jakich przepada na rzecz dewelopera.

Materiał powstał we współpracy z portalem RynekPierwotny.pl

Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Regulamin