0
User


Rozliczenie PIT online

pit

 

Rozliczanie roczne PIT są obowiązkiem każdego podatnika, czy to osoby fizycznej, pracującej na dowolnej formie umowy, czy też dla osób samozatrudnionych, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, emerytów czy rencistów. Jednym słowem, obowiązkiem każdego, kto posiada w danym roku podatkowym dany rodzaj przychodu, nie posiadając przy tym osobowości prawne, zobowiązana jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym.

 

Najpopularniejszą formą rozliczenia rocznego jest druk PIT 37. Korzystają z niego przede wszystkim wszyscy zatrudnieni, którym składki do urzędu skarbowego, właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, odprowadza pracodawca. PIT 37 dotyczy również osób, które pobierają świadczenia emerytalne, rentowe czy przedemerytalne, zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych, stypendiów, kontraktów, umów zleceń, umów o dzieło, przychodów z praw autorskich, itp.

 

Wyżej wymienione formy przychodów na drukach właściwych, które generuje podmiot odpowiedzialny za odprowadzanie składek i na podstawie ogólnego wzoru PIT 37, podatnik nanosi wskazane wartości w odpowiednie rubryki na druku. PIT 37, choć z pozoru może wydawać się skomplikowany, szczególnie dla osób, które nie wykonywały nigdy czynności rozliczeniowej, są wbrew pozorom drukiem o ściśle zarachowanej strukturze, co w sposób możliwie najbardziej przejrzysty umożliwia czy samodzielne, czy choćby przy okazji skorzystania z pomocy, rozliczenie podatkowe.

 

Współcześnie coraz większą popularność zyskuje rozliczanie pitów przez Internet. PIT online to wybór zarówno dla osób znających się na rozliczeniach, jak i podatników, którzy chcą samodzielnie rozliczyć własny dochód. PIT online to również przede wszystkim oszczędność czasu i miejsca, niezależnie od tego, z jakich form rozliczeń internetowych podatnik będzie korzystał. Istotne jest natomiast, żeby znać podstawowe zasady rozliczania, jak również możliwości, które niosą za sobą preferencje przy dokonywanych rozliczeniach. Służą temu poradniki, programy czy strony internetowe związane z rozliczeniami rocznymi. Od pewnego czasu istnieje również możliwość rozliczenia podatku poprzez stronę rządową, logując się za pomocą profilu zaufanego, bądź wpisując odpowiednie wartości przychodów z bieżącego i przeszłego okresu rozliczeniowego. Niezależnie od tego, w jaki sposób, korzystając z formy internetowej, podatnik chce rozliczyć swoje zeznanie roczne, będzie potrzebował pewnych informacji, które pozwolą mu na wypełnienie deklaracji od A do Z. Wpierw jednak korzyści rozliczeń PIT przez Internet:

 

- rozliczenie na miejscu, bez wychodzenia z domu,

- możliwość rozliczeń za pomocą zaawansowanych narzędzi do rozliczania deklaracji rocznych,

- zestaw podpowiedzi jak bezpiecznie i przede wszystkim korzystnie rozliczyć dochody podatkowe przy aktualnych preferencjach podatnika i możliwych odliczeniach,

- możliwość rozliczania najpopularniejszych formularzy PIT 37 online

- możliwość automatycznego przelewu do danego urzędu skarbowego bądź informacja na temat zwrotu, który należy się podatnikowi i możliwość wyboru drogi, w jakiej ten zwrot podatnik ma otrzymać,

- bezpieczeństwo danych, archiwizacja wszystkich wypełnionych deklaracji i możliwość korygowania błędnie wypełnionych rozliczeń przez dowolny, przewidziany w ustawach okres.

 

Programy czy strony, typu e-pit, pozwalają na uzyskanie informacji i przede wszystkim do narzędzi, za pomocą których podatnik sam rozliczy swoją deklarację. Dzięki możliwości wyboru stopnia zaawansowania, samouczek krok po kroku przeprowadzi czy to osobę doświadczoną, czy laika, przez całą procedurę rozliczenia.

 

Program E-pit pozwala na zapisywanie wstępnie wypełnionej deklaracji bez wysyłania do urzędu skarbowego. Dzięki temu możliwe jest weryfikowanie i porównanie rozliczenia, np. ze stroną rządową. Dużym ułatwieniem dla rozliczeń przez Internet jest to, że program pozwala na wprowadzenie:

 

- kwoty ulg i odliczeń od dochodu bądź podatku, np ulga prorodzinna,

- wyliczonej kwoty kosztów uzyskania przychodów,

- zasady rozliczeń, czy to dla osób samotnych, samotnie wychowujących dzieci, małżonków i zgodnie z tym, wyliczyć podstawę obliczenia podatku,

- kwoty przeznaczonej dla OPP (organizacji pożytku publicznego) i odliczenia 1% podatku.

 

Rozliczenia podatku przez Internet powinny być i są, zwłaszcza współcześnie, najlepszą formą rozliczenia. Warto dodać, że przy zwrocie podatkowym, czas, który mija od momentu złożenia deklaracji, do momentu wypłaty środków, jest dużo krótszy niż w przypadku tradycyjnej formy papierowej, składanej we właściwym urzędzie skarbowym.

-  

 

 

Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Regulamin