0
User


Podróży aeroplanem czar

Na liście pasażerów udających się do Wiednia była tylko jedna osoba. Kiedy Junkers przelatywała nad górami, egzaltowana, spragniona pięknych widoków dama postanowiła niezwłocznie wyjść na skrzydło. Jedynie interwencja mechanika, który zabawiał ja przez szybkę, sprawiła, że wylądowano w komplecie.

Pierwsze lotniska – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Lwowie – zbudowano już w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Polacy uczestniczyli m. in. w organizowanych przez lotnictwo wojskowe Austrii przewozach poczty.


W dniu 28 maja 1921 roku spółka akcyjna „Aerotarg” uruchomiła na czas trwania Targu Poznańskiego pierwsze w Polsce okresowe połączenie lotnicze Warszawa – Poznań – Gdańsk. Wykonano ponad 50 lotów i przewieziono około 100 pasażerów.

Początek regularnej komunikacji lotniczej wiąże się jednak dopiero z powstaniem towarzystwa „Aerolloyd”. Dnia 5 września 1922 roku towarzystwo „Aerolloyd” uruchomiło pierwsze regularne połączenia na trasach Warszawa – Gdańsk oraz Warszawa – Lwów. Od lipca 1923 roku eksploatowane przez spółkę Junkersy – 23 rozpoczęły loty ze stolicy do Krakowa. W roku 1925, 27 kwietnia, otwarto pierwszą linię międzynarodową z Warszawy do Wiednia.

W dniu 9 maja 1925 roku towarzystwo „Aerolloyd” przeszło pod zarząd polski i zmieniło nazwę na „Aerolot”. Niedługo potem uruchomiono połączenia Lwów – Kraków oraz Warszawa – Wiedeń przez Brno w Czechosłowacji.
Komunikacja lotnicza w latach międzywojennych była pełna romantyzmu. Pasażerowie wsiadali do samolotu, aby przeżyć wspaniała przygodę i zakosztować podniebnych widoków. Niejednokrotnie z powodu złej aury czy awarii maszyny zdarzały się przymusowe lądowania w terenie. Nie zrażało to jednak podróżnych, którym z reguły wcale się nie spieszyło.

Oprócz historii zabawnych bywały też momenty dramatyczne. Pewnego razu, w trakcie lotu z Krakowa do Wiednia, jedyny pasażer czteromiejscowego Junkersa „wysiadł” nieoczekiwanie w pobliżu granicy czesko – austriackiej. Z racji doznanego zawodu miłosnego postanowił popełnić samobójstwo. Brak podróżnego zauważono dopiero po wylądowaniu na lotnisku.

Kabina pilota samolotu Junkers – 13 była otwarta, dlatego musiał on dobrze zabezpieczyć się przez zimnem i wiatrem. Pasażerowie podróżowali w bardziej komfortowych warunkach. Od załogi oddzielała ich ścianka z niewielkim okienkiem. Samolot Junkers JU – 52/3 mge przed II wojną światową należał do najbardziej udanych konstrukcji. LOT posiadał jeden samolot tego typu. Otrzymał go z wytwórni w 1936 roku w zamian za dziewięć Junkersów F – 13. Trzysilnikowa maszyna i masie 10 500 kg dysponowała 15 miejscami dla pasażerów i mogła rozwijać prędkość 280 km/godz. Jej zasięg wynosił 1350 km. We wrześniu 1939 r. samolot ewakuowano do Bukaresztu.

W lutym 1925 roku w Poznaniu utworzone zostało Towarzystwo Komunikacji Powietrznej „Aero”. Czteromiejscowe Farmany F – 70 obsługiwały jedynie trasy lokalne Warszawa – Łódź – Poznań. Dopiero 1 stycznia 1929 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe – Polskie Linie Lotnicze LOT. Przejęło ono sprzęt dwóch towarzystw prywatnych – „Aerolotu” i „Aero”. Wkrótce uruchomiono połączenie międzynarodowe z Rumunią, a w kolejnych latach polskie samoloty zaczęły kursować przez Bułgarię do Grecji i przez Estonię na Łotwę. W 1938 roku LOT cieszył się już opinią jednego z poważniejszych przewoźników w Europie. Sprzęt, jakim dysponował w tym czasie, należał do najlepszych na świecie. Sprzęt PLL LOT w okresie międzywojennym gwarantował dużą regularność lotów. Polskie samoloty lądowały na lotniskach docelowych nawet, gdy maszyny innych przewodników z powodów złych warunków atmosferycznych w ogóle nie startowały.

W 1938 r. liczba przewiezionych w ciągu roku pasażerów przekroczyła 35 000. Regularne połączenia utrzymywano z 12 krajami. W przededniu I wojny światowej łączna długość linii komunikacyjnych wynosiła 10 250 km. W 1939 eksploatowano 26 samolotów. Były wśród nich m. in. dwa Douglasy DC -2 oraz 15 Lockheedów. Wybuch wojny przerwał dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Większość samolotów znalazła się w Rumunii, a częściowo również w Anglii oraz na Łotwie i w Estonii.

Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Regulamin