0
User


Kasy fiskalne online- kiedy należy je zainstalować?

 

 

 

Jak już wiadomo, prezydent podpisał ustawę, która narzuca obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych, na kasy fiskalne online. Ma to związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 czerwca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy więc, muszą liczyć się z tym, że dokonując sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zobowiązani będą stopniowo wycofywać tradycyjne kasy fiskalne, prowadzące papierową rejestrację sprzedaży. Kto i kiedy będzie musiał zainstalować kasę fiskalną online?

Kasy fiskalne online- nowy obowiązek

Na samym początku, obowiązek zainstalowania kas fiskalnych online miał objąć wszystkich przedsiębiorców, a także miał on obowiązywać od stycznia 2018 roku. Nie mniej jednak Ministerstwo Finansów zmieniło swoją decyzję i podejście do tego tematu, a także postanowiła rozłożyć obowiązek instalacji kas fiskalnych online w czasie. Dzięki temu przedsiębiorcy mają pewien okres przejściowy. Nie bez wątpienia wpływ na to miała pandemia COVID-19, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskali więcej czasu. Kto więc będzie musiał jako pierwszy wywiązać się z tego obowiązku?

Na pierwszy ogień idą warsztaty samochodowe

W pierwszej kolejności czyli już w styczniu ubiegłego roku tradycyjną kasę fiskalną musieli wymienić przedsiębiorcy prowadzący warsztaty samochodowe. Od stycznia 2020 roku, kasę fiskalną online powinni posiadać:

 • przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych, a także motorowerów, włącznie z naprawą opon, ich zakładaniem, bieżnikowaniem, regenerowaniem i wymianą.
 • przedsiębiorcy, którzy sprzedają benzyną silnikową, olej napędowy, a także gaz wykorzystywany do napędu pojazdów spalinowych.

 

Kto w następnej kolejności musi wymienić tradycyjne kasy fiskalne na kasy fiskalne online?

W styczniu bieżącego roku, wymiany kasy fiskalnej na kasy fiskalne online musieli dokonać:

 • przedsiębiorcy prowadzący hotele, pensjonaty i gastronomię.
 • przedsiębiorcy, którzy świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem, a także placówki gastronomiczne, które działają sezonowo oraz placówki oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie.
 • przedsiębiorcy, którzy trudnią się sprzedażą węgla, brykietu, a także paliw stałych, które produkowane są właśnie z węgla, węgla brunatnego, a także koksu i półkoksu.

W następnej kolejności, czyli w lipcu tego roku wymiany będą musieli dokonać:

 • przedsiębiorcy prowadzący lokale fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
 • przedsiębiorcy oferujący usługi budowlane.
 • przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej czyli lekarze i lekarze dentyści.
 • przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze.
 • przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi związane z udostępnianiem obiektów, które służą poprawie kondycji fizycznej.

Co z przedsiębiorcami nie ujętymi w żadnej z grup?

Okazuje się, że część przedsiębiorców nie została ujęta w żadnej z grup, będą mogli dalej wykorzystywać tradycyjne kasy fiskalne. Jednak możliwość ta istnieje jedynie do czasu ich całkowitego wyeksploatowania lub po prostu wymiany pamięci kasy fiskalnej. Podatnicy nie ujęci w żadnej z grup, mogą więc zakupić jeszcze starą kasę fiskalną, jednak w następujących terminach:

 • kasy z elektronicznym zapisem kopii- do 31 grudnia następnego roku.
 • kasy z papierowym zapisem kopii-  można było zakupić jedynie w roku 2019.

Nie mniej jednak, od roku 2023 nie będzie już możliwości zakupu tradycyjnej kasy fiskalnej, w związku z tym podatnicy muszą rozejrzeć się za nowym, innowacyjnym urządzeniem. W przystępnych cenach można takowy sprzęt zakupić na: Kasy fiskalne online we Wrocławiu. Znajdziecie tam szeroki wybór urządzeń dopracowanych jakościowo, z których będziecie mogli spokojnie korzystać przez długie lata. 

Kto zarządza danymi z kas fiskalnych online?

Okazuje się, że dane będą powierzane KAS czyli Krajowej Administracji Skarbowej, która przejęte dane może udostępnić Ministrowi Finansów, a także reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych czy także urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo należy wiedzieć, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził CRF czyli Centralne Repozytorium. 

Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Regulamin