0
Syndyk ogłasza przetarg na zbycie udziałów w lokalu
User

Wejdź i dodaj Darmowe Anonse Towarzyskie

35978.00 zł

Syndyk ogłasza przetarg na zbycie udziałów w lokalu

Karabeli 3, Warszawa, mazowieckie, Poland Data publikacji: Listopad 4, 2019

Syndyk masy upadłości Roberta Wyrzykowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 993/19) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Karabeli 3 lok. 64, dla którego to lokalu nie została urządzona księga wieczysta, za cenę nie niższą niż 35 978,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i zero groszy). Wadium wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy). Dla całej nieruchomości, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1M/00477006/0.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 09.05.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 993/19 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 09.00-17.00, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.


  Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

  Komentarze

   Skomentuj (spam oraz obraźliwe wiadomości zostaną usunięte)

   Syndyk ogłasza przetarg na zbycie udziałów w lokalu

   35978.00 zł
   535947878
   Karabeli 3, Warszawa, mazowieckie, Poland

   Biuro Syndyka

   Published date: Listopad 4, 2019

   Views: 100

   Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
   Kontakt Regulamin