0
Biuro syndyka sprzeda działkę we wsi Dobrzyń 1.
User

102000.00 zł

Biuro syndyka sprzeda działkę we wsi Dobrzyń 1.

Dobrzyń 1, Lubrza, opolskie, Poland Data publikacji: Maj 20, 2020

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

-prawo własności nieruchomości położonej we wsi Dobrzyń 1, gmina Lubrza, powiat Brzeski woj. Opolskie objętej KW nr OP1B/00003855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 467/2 am-1 obręb 160105_2.0536, Dobrzyń; zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym po pożarze i zabudową gospodarczą. Powierzchnia działki wynosi 4100 m2 .
Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 102.000,00 zł
( słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100)
Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 91 1090 2141 0000 0005 5806 7197 ( Santander Bank Polska S.A.)
oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie do dnia 08.06.2020 r, decyduje data wpływu.
Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.


  Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą


  Komentarze

   Skomentuj (spam oraz obraźliwe wiadomości zostaną usunięte)

   Biuro syndyka sprzeda działkę we wsi Dobrzyń 1.

   102000.00 zł
   509580335
   Dobrzyń 1, Lubrza, opolskie, Poland

   Biuro Syndyka

   Published date: Maj 20, 2020

   Views: 6

   Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
   Kontakt Regulamin